OPENNEWS.GR
Αγροτικα Νεα

Σοβαρή εξέλιξη για τους αγρότες 2022-2023:Η είδηση της ημέρας για τα φωτοβολταϊκά – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ


Σοβαρή εξέλιξη για τους αγρότες 2022-2023:Η είδηση της ημέρας για τα φωτοβολταϊκά – ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Τελευταία νέα!

Αγροτικά νέα: Την εβδομάδα αυτή, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία και η ανάγνωση του σχέδιου νόμου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα μπει προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο βρίσκεται η τροπολογία που θα ισχύσει από τον Ιούλιο και αφορά στο «σβήσιμο» της ρήτρας αναπροσαρμογής από 90 έως 95% για τα αγροτικά τιμολόγια ρεύματος.

Μερίδιο 30% δικτύου για αγροτικά φωτοβολταϊκά

Αναφορικά με τον πυρήνα του νομοσχεδίου και τις αγροτικές του προεκτάσεις, κλειδί για την επιτυχία του είναι η δέσµευση των υποσταθµών των οποίων τα περιθώρια είναι έως 10 MW, αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering) και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών στις στέγες. Έτσι, ακόµα και στους πιο κορεσµένους νοµούς, θα δηµιουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο δίκτυο για αγροτικά φωτοβολταϊκά, αφού η κατανοµή προβλέπει το 30% της πλεονάζουσας δυναµικότητας σε αγρότες.

∆ύο είναι τα σηµεία τα οποία διευκολύνουν την υπόθεση της πρόσβασης των αγροτών στο δίκτυο µέσα από το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκσυγχρονισµός της Αδειοδοτικής ∆ιαδικασίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Αδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για το άρθρο 87 (Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος ≤1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2367/1998) και το άρθρο 96 (Aύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο – Προώθηση ενεργειακού συµψηφισµού και σταθµών αυτοπαραγωγής) Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε το άρθρο 87 περί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, «…έχει σκοπό την ένταξη και των σταθµών αποθήκευσης ενέργειας, προκειµένου να αξιοποιείται αποτελεσµατικότερα η παραγωγή των ανανεώσιµων πηγών, επιβαλλοµένων των ίδιων περιορισµών για την εγκατάστασή τους µε τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ». ∆ηλαδή διευκολύνεται η δηµιουργία νέων υποσταθµών µε τα ίδια κριτήρια µε τα οποία δίνεται άδεια για εγκατάσταση πάνελ σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Αν και το εν λόγω ζήτηµα αποτελεί αγκάθι για αρκετούς συντελεστές της αγροτικής παραγωγής που βλέπουν τους κάµπους να γεµίζουν µε φωτοβολταϊκά, από την άλλη έρχεται να διευκολυνθεί η χωρητικότητα του δικτύου.

Από την άλλη, µε την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 96, «δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τροποποίησης του Κώδικα του Ε∆∆ΗΕ, να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, προκειµένου να διευκολύνεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο. Λαµβάνεται πρόνοια για τη διάθεση των νέων αυτών περιθωρίων και την κατανοµή της νέας ισχύος στις εκάστοτε δράσεις (για την εγκατάσταση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού, αυτοπαραγωγών µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, αυτοπαραγωγών του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων), µε απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (Ε.Σ.Ε.Κ./ Β’ 4893/2019) ως προς τη διείσδυση των Α.Π.Ε., την αναχαίτιση των συνεπειών λόγω της 20 σφοδρής διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη διαµόρφωση πλαισίου για πιο ενεργητικά καταναλωτικά πρότυπα».

Σοβαρή εξέλιξη για τους αγρότες 2022-2023:Η είδηση της ημέρας για τα φωτοβολταϊκά – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Ποσά και δικαιούχοι.

Από τις 01/06/2022 έως τις 06/06/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr) πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.394.537,16€.

Δείτε αναλυτικά ποσά και δικαιούχους ΕΔΩ.

Ακόμα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε πληρωμές 9,3 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 25/05 – 31/05 πληρώθηκαν 6.093 άτομα για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού ΕΔΩ

Πόσο πράσινη είναι η άδεια παραγωγής για τον αιολικό σταθμό της Volterra, στον Ερύμανθο;

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σύμφωνα με την Απόφαση 499/2021 (Αναρτηθείσα τον Αύγουστο του 2021), έχει χορηγήσει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΙ», του Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA A.E.». Ο αιολικός σταθμός, ΕΦΟΣΟΝ πάρει άδεια εγκατάστασης, θα περιλαμβάνει 9 ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν στη βορινή απόληξη του Ερύμανθου, πάνω από το χωριό Χρυσοπηγή, αναφέρει ο agrotipos.gr

Ερύμανθος αιολικά

Την περίοδο αυτή γίνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από την εταιρεία ENVECO Α.Ε., για το εν λόγω βιομηχανικό πάρκο το οποίο a priori δεν έπρεπε να αδειοδοτηθεί, καθώς βρίσκεται μέσα σε περιοχή Natura, που περιλαμβάνει Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR 2320012) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (GR 2320008).

αιολικό πάρκο volterra στον Ερύμανθο

  • Το αιολικό πάρκο σχεδιάζεται να εγκατασταθεί επάνω σε απόκρυμνη κορυφογραμμή (η οποία -ανεπίσημα- χαρακτηρίζεται ως γεωλογικό πάρκο καθώς η Δυτική πλευρά της σχηματίζει κατακόρυφους πύργους) με υψόμετρο περίπου 1800 μέτρα, πολύμηνη χιονοκάλυψη, χωρίς δρόμους και βιότοπο του προστατευόμενου Χρυσαετού, ο οποίος και θα απειληθεί από τις ανεμογεννήτριες.
  • Το αιολικό πάρκο βρίσκεται επάνω στην κλασσική πεζοπορική διαδρομή για την Κορυφή Κεντριάς (Υψόμετρο 1923 m), όπου πεζοπόροι και ορειβάτες εξερευνούν τη μοναδική φυσική ομορφιά του Ερύμανθου! Στην ίδια περιοχή ανεβάζουν τα αιγοπρόβατα και βοοειδή οι κτηνοτρόφοι των γύρω περιοχών (μέχρι και των παραθαλάσσιων) για τη βόσκηση του καλοκαιριού.

Σημαντική είδηση για τους αγρότες : Ξεκίνησαν οι ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ -ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΑΜΕΑ

Αλλάζω συσκευή: Πώς θα πάρετε ψυγείο και κλιματιστικό

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύψεις για τους «επιστήμονες» στην απάτη που έβγαλαν 840.000 € με 27 χτυπήματα

Source link

Related posts

Σύντομα οι ανακοινώσεις για τη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες

Προκηρύξεις διαγωνισμών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε για «Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών»

Στην Ελλάδα τo 2022 καταφθάνουν τα Hürlimann µε Stage V

Αφήστε ένα σχόλιο